Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

visa
Uspokój się!
Nie powinno się tak wariować przez jeden narząd.
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/

February 20 2015

visa

Jeśli mówisz mi "dzień dobry" to mam przed oczami Ciebie przy mnie, z Twoimi ustami na moich, z Twoimi rękami na mnie. To dla mnie znaczy "dzień dobry".

Reposted fromPi69 Pi69 vialetshavesex letshavesex

January 27 2015

visa

Jeśli mówisz mi "dzień dobry" to mam przed oczami Ciebie przy mnie, z Twoimi ustami na moich, z Twoimi rękami na mnie. To dla mnie znaczy "dzień dobry".

Reposted fromPi69 Pi69 vialetshavesex letshavesex
visa
visa
Łączyło nas więcej, niż przyjaźń i piwo.
— Bonson / Matek "Ich już nie ma"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamdjg mdjg

January 20 2015

visa
visa
Śniło mi się, że mnie całował. Pamiętam jak pachniał, z jaką siłą naciskał na moje usta i jak bardzo mój żołądek wariował. I to jest najgorsze, gdy nasze sny, myśli, cała nasza podświadomość nakręcają nasze uczucia. Uczucia, które nie mają prawa bytu..
Reposted fromnicotine nicotine viafilizanka filizanka
visa
Śniło mi się, że mnie całował. Pamiętam jak pachniał, z jaką siłą naciskał na moje usta i jak bardzo mój żołądek wariował. I to jest najgorsze, gdy nasze sny, myśli, cała nasza podświadomość nakręcają nasze uczucia. Uczucia, które nie mają prawa bytu..
Reposted fromnicotine nicotine viafilizanka filizanka
visa
9551 8e30
Reposted fromcukierek cukierek viafilizanka filizanka
visa
Jak Bóg rozdawał figurę, ja stałam w kolejce po wino. 

damn.
Reposted fromfilizanka filizanka
visa
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay viafilizanka filizanka
visa
i już ci niby przeszło, a nagle się wkurwiasz. I już nie wiesz...
Reposted fromfilizanka filizanka
visa
Czekam na Ciebie jak na wycieczke w podstawowce
— W.
Reposted fromfilizanka filizanka
visa
Jeżeli zwykłe 'cześć' może przerodzić się w rozmowę, rozmowa w dotyk, dotyk w pocałunek, a pocałunek w seks, to czy mogę powiedzieć Ci 'cześć'?
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viacytaty cytaty

September 02 2014

visa
6534 4282
Reposted frommonotonicreality monotonicreality vianeptol neptol
visa
8041 179b
Reposted fromlittlebitcloser littlebitcloser vianeptol neptol
visa
8043 b019 500
(52)
visa
3673 77ff 500
Reposted fromNyks Nyks vianeptol neptol
visa
- Dlaczego się nie nauczyłaś?
- Oglądałam serial.
Reposted fromhalyscircus halyscircus vianeptol neptol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl